Δημοσίευση

Entrapment of the superficial peroneal nerve: an anatomical insight.

ΤίτλοςEntrapment of the superficial peroneal nerve: an anatomical insight.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsTzika, M., Paraskevas G., & Natsis K.
JournalJ Am Podiatr Med Assoc
Volume105
Issue2
Pagination150-9
Date Published2015 Mar
ISSN1930-8264
Abstract

Entrapment of the superficial peroneal nerve is an uncommon neuropathy that may occur because of mechanical compression of the nerve, usually at its exit from the crural fascia. The symptoms include sensory alterations over the distribution area of the superficial peroneal nerve. Clinical examination, electrophysiologic findings, and imaging techniques can establish the diagnosis. Variations in the superficial peroneal sensory innervation over the dorsum of the foot may lead to variable results during neurologic examination and variable symptomatology in patients with nerve entrapment or lesions. Knowledge of the nerve's anatomy at the lower leg, foot, and ankle is of essential significance for the neurologist and surgeon intervening in the area.

DOI10.7547/0003-0538-105.2.150
Alternate JournalJ Am Podiatr Med Assoc
PubMed ID25815655

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.