Εργαστήριο

Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας

Μέλη

Βαθμίδα
Νικόλαος Αναστασόπουλος Επίκουρος Καθηγητής sv2dsy@auth.gr
2310999354
Ειρήνη Ασουχίδου Επίκουρη Καθηγήτρια iasouh@auth.gr
2310999321
Νικόλαος Λαζαρίδης Επίκουρος Καθηγητής lazaridisnikos@auth.gr
2310999318
Κωνσταντίνος Νάτσης Καθηγητής natsis@auth.gr
2310999681
Γεώργιος Παρασκευάς Καθηγητής gparask@auth.gr
2310999330
Τρύφων Τότλης Επίκουρος Καθηγητής totlis@auth.gr
2310999309

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.