Εργαστήριο

Εργαστήριο Φυσιολογίας

Γενικά στοιχεία:
Το Εργαστήριο Φυσιολογίας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1981, ως έκτακτη αυτοτελής έδρα Πειραματικής Φυσιολογίας. Πρώτη διευθύντρια του εργαστηρίου διορίσθηκε η καθηγήτρια Α. Μαδένα-Πυργάκη, η οποία εγκαταστάθηκε σε χώρους του 1ου ορόφου του κτιρίου της Ιατρικής Σχολής και υλοποίησε την πρόταση του Ιατρικού Τμήματος για την ίδρυση αυτού του εργαστηρίου. Μετά την συνταξιοδότηση της, την 31η/08/1992, τη διεύθυνση του εργαστηρίου ανέλαβε η τότε  Αντιπρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθηγήτρια Ολυμπία Γκίμπα-Τζιαμπίρη.  Από την 1η Σεπτεμβρίου 2007, τη διεύθυνση του Εργαστηρίου ανέλαβε η καθηγήτρια Μαρία Αλμπάνη, μετέπειτα αναπληρώτρια Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής,  κατά τη διεύθυνση της οποίας το 2007 αποφασίσθηκε, η μετονομασία της έκτακτης αυτοτελούς έδρας Φυσιολογίας σε Εργαστήριο Φυσιολογίας.
Το εργαστήριο Φυσιολογίας διαθέτει μονάδα νευροφυσιολογίας, μοριακών τεχνικών, πόνου, οπτικών καταγραφών και ιστοτεχνολογίας. Το εργαστήριο διαθέτει επίσης αδειοδοτημένο χώρο  φιλοξενίας ζώων και διενέργειας πειραμάτων .
 
Διδακτικό έργο:
Σε προπτυχιακό επίπεδο, το εργαστήριο διεξάγει τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων των τριών κύκλων του μαθήματος της Φυσιολογίας για τους φοιτητές της Ιατρικής και  της Οδοντιατρικής (Γενική φυσιολογία, Φυσιολογία 1 και Φυσιολογία 2), ενώ, σε συνεργασία με το εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας πραγματοποιούνται τα αντίστοιχα μαθήματα του αμφιθεάτρου, καθώς επίσης και τα μαθήματα Φυσιολογίας Ι και ΙΙ του τμήματος της Φαρμακευτικής. Επιπλέον, διεξάγεται  η διδασκαλία των επιλεγόμενων μαθημάτων της Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας, της Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Σωματικής άσκησης και της Αναγεννητικής Ιατρικής.
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Εργαστήριο συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΠΡΟΜΕΣΙ και ΠΡΟΜΕΣΙΠ, στο αγγλόφωνο πρόγραμμα Medical Research Methodology καθώς και σε επιμέρους μαθήματα άλλων προγραμμάτων
 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

2020 – 2023. 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας. “Οπτογενετική λειτουργική χαρτογράφηση της περιοχής CA1 του ιππόκαμπου ποντικών με γενετικά κωδικοποιημένους δείκτες δυναμικού.” OUTMAtcH, HFRI-FM17-286.
2016 – 2018. Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων & Εξατομικευμένων θεραπειών. “Εναλλακτικές οδοί μεταγωγής ενδοκυττάριου σήματος: Μελέτη με ευαίσθητους στο φως υποδοχείς του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα.” 93092
“Cross border stem cell regenerative medicine center REMEDIC” «Greece – the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007-2013»
URL: www.remedicproject.eu  

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Η βασική ερευνητική κατεύθυνση του εργαστηρίου είναι ο τομέας της νευροφυσιολογίας. Ενδεικτικά,διερευνώνται οι νευρομυϊκές αλληλεπιδράσεις ύστερα από βλάβες σε κεντρικό ή σε περιφερικό επίπεδο , με τη χρήση καταγραφών ισομετρικών συστολών, ιστοχημείας και μορφομετρίας μυϊκών ινών, απεικόνισης κινητικών νευρώνων και ενδοκυτταρίων καταγραφών δυναμικών δράσης. Διερευνάται επίσης ο μυϊκός ιστός τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις με φυσιολογικές, ανοσολογικές, μορφολογικές τεχνικές και συμπεριφορικές τεχνικές Γίνεται ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για τη μελέτη σηματοδοτικών μονοπατιών και τη στατιστική επεξεργασία σήματος στη φυσιολογία (Υπολογιστική νευροεπιστήμη). Εφαρμόζονται οπτικές μέθοδοι καταγραφής της κυτταρικής δραστηριότητας. Αναπτύσσονται κυτταροκαλλιέργειες σε περιβάλλον clean room κατά GMP, με αρχέγονα κύτταρα και βλαστοκύτταρα Προσδιορίζονται βιοδείκτες φλεγμονής, stress, πόνου καθώς κα ικυττοκίνες που εκλύονται σε επαγόμενες παθολογικές οντότητες και ελέγχεται η δράση διάφορων νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων, ή και φυτικών εκχυλισμάτων Καταγράφεται ι η κινητική,- λειτουργική, αισθητική συμπεριφορά σε ζώα εργαστηρίου μετά από διάφορες προκληθείσες βλάβες είτε νευρικού ιστού είτε μοντέλα φλεγμωνωδών παθήσεων και υπολογίζονται διαφοροι δείκτες προκειμένου να εξαχθουν συμπεράσματα για την δραστικότητα νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αποκατάσταση της βλάβης μεtά πό διαφορους χειρισμούς (χειρουργείο αποκαταστασης, έγχυση παραγοντα,κ.λπ) Eφαρμόζονται τεχνικές μοριακής βιολογίας (τεχνικές έκφρασης πρωτεϊνών από ανασυνδυασμένο DNA) και κυτταρική σηματοδότηση σε παθολογικές καταστάσεις του νευρικού-καρδιαγγειακού

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Σύστημα καταγραφών μυϊκής συστολής (ταλαντοσκόπιο, προγραμματιστής διέγερσης, AC/DC,ενισχυτές, διεγέρτες, μετατροπείς τάσης) Σύστημα ενδοκυτταρίων καταγραφών νεύρου, μυός (ταλαντοσκόπιο, προγραμματιστής διέγερσης, σύστημα καταγραφής δεδομένων,ενισχυτές, διεγέρτες) Σύστημα μορφομετρικής ανάλυσης (οπτικό μικροσκόπιο και πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, camera lucida) Σύστημα οπτικών καταγραφών (οπτικό μικροσκόπιο φθορισμού, κάμερα ταχείας δειγματοληψίας 10kHz). Θερμαινόμενη ροή διαλυμάτων με μικροαντλία. Ψυκτικός μικροτόμος, κρυοστάτης Μικροτόμος παλλόμενης λεπίδας για φρέσκο ιστό Leica Vibratome VT 1200 με vibrοcheck Πλήρης εξοπλισμός για Ανάλυση κατά Western Φωτόμετρο ELISA (για προσδιορισμό βοδεικτών) Εξοπλισμός για ανάλυση DNA-RNA σε αγαρόζη, PCR Συσκευές και όργανα για την μελέτη της κινητικής- λειτυργικής και αισθητικης συμπεριφοράς σε ζώα εργαστηρίου Εξοπλισμός ηλεκτροφόρεσης πρωτεϊνών σε 1 και 2 διαστάσεις Εστία νηματικής ροής, επωαστήρες (CO2, N2) κλίβανοι αυτόκαυστο οπτικά μικροσκόπια καταψύκτες -70 φυγόκεντροι. Τεχνικές μοριακής βιολογίας (τεχνικές έκφρασης πρωτεϊνών από ανασυνδυασμένο DNA, Western Blotting, PCR,Real-Time PCR) Kυτταροκαλλιέργειες.

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Καταγραφή σύνθετη δυναμικού δράσης περιφερικού νεύρου Οπτικές καταγραφές νευρωνικής δραστηριότητας του εγκεφαλικού φλοιού Μελέτη της οξείας φάσης της φλεγμονής σε νευρικό ιστό σε μοντέλο κυττάρων PC12 που εκφράζουν την Α2 Μακροσφαιρίνη κάτω από τον έλεγχο του συστήματος Tet-οff. Μελέτη της δράσης της αλδοστερόνης στο μυοκάρδιο σε κύτταρα HL-1 ποντικού Μελέτη της απάντησης γλοιοβλαστώματος σε επαγωγείς προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωσης, αυτοφαγίας, νέκρωσης) σε κυτταρικό μοντέλο C6 κυττάρων αρουραίου Μελέτη της απάντησης του νευρικού ιστού σε υποξία και διεγερσιμοτοξικότητα σε μοντέλο νευρικών κυττάρων PC12 αρουραίου Μελετάται η κινητική,- λειτουργική, αισθητική συμπεριφορά σε ζώα εργαστηρίου μετά από διάφορες προκληθείσες βλάβες είτε νευρικού ιστού είτε μοντέλων φλεγμονωδών παθήσεων

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, Ορθοπαιδική κλινική, Παθολογική Κλινική, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Σχολής Επιστημών Υγείας

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Ιατρική Σχολή Κρήτης

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

χωρίς ενεργές συνεργασίες

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Ελένη Αγγελίδου Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό angelide@auth.gr
2310999230
Μαρία Αλμπάνη Καθηγήτρια malmpani@auth.gr
2310999326
Δωροθέα Καπουκρανίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια dkapoukr@auth.gr
2310999328
Ευστράτιος Κοσμίδης Αναπληρωτής Καθηγητής kosmidef@auth.gr
2310999240
Αριστείδης Κριτής Καθηγητής kritis@auth.gr
2310999007
Ρόζα Λαγουδάκη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό rlagoud@auth.gr
2310999241
Αθανάσιος Χατζησωτηρίου Επίκουρος Καθηγητής chatziso@auth.gr
2310999693

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.