Εργαστήριο

Εργαστήριο Φυσιολογίας

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1981, ως έκτακτη αυτοτελής έδρα Πειραματικής Φυσιολογίας. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2007, τη διεύθυνση του Εργαστηρίου ανέλαβε η καθηγήτρια Μαρία Αλμπάνη.
Στη συνεδρίαση του Τομέα Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας την 12η/09/2007 αποφασίσθηκε, η μετονομασία της έκτακτης αυτοτελούς έδρας Φυσιολογίας σε Εργαστήριο Φυσιολογίας και η ως άνω μετονομασία εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. της Σχολής στη συνεδρίαση της 9/10/2007.
 
Διδακτικό έργο:
Σε προπτυχιακό επίπεδο, το εργαστήριο διεξάγει τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων των τριών κύκλων του μαθήματος της Φυσιολογίας για τους φοιτητές της Ιατρικής και  της Οδοντιατρικής (Γενική φυσιολογία, Φυσιολογία 1 και Φυσιολογία 2), ενώ, σε συνεργασία με το εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας πραγματοποιούνται τα αντίστοιχα μαθήματα του αμφιθεάτρου, καθώς επίσης και τα μαθήματα Φυσιολογίας Ι και ΙΙ του τμήματος της Φαρμακευτικής. Επιπλέον, διεξάγεται  η διδασκαλία των επιλεγόμενων μαθημάτων της Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας, της Βιοχημείας και Φυσιολογίας της σωματικής άσκησης και της Αναγεννητικής Ιατρικής.
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Εργαστήριο συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΠΡΟΜΕΣΙ και ΠΡΟΜΕΣΙΠ, καθώς και σε επιμέρους μαθήματα άλλων προγραμμάτων
 

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

“Cross border stem cell regenerative medicine center REMEDIC” «Greece – the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007-2013»
URL: www.remedicproject.eu

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Η βασική ερευνητική κατεύθυνση του εργαστηρίου είναι ο τομέας της νευροφυσιολογίας. Ενδεικτικά,διερευνώνται οι νευρομυϊκές αλληλεπιδράσεις ύστερα από βλάβες σε κεντρικό ή σε περιφερικό επίπεδο , με τη χρήση καταγραφών ισομετρικών συστολών και ιστοχημείας και μορφομετρίας μυϊκών ινών, απεικόνισης κινητικών νευρώνων και ενδοκυτταρίων καταγραφών δυναμικών δράσης. Διερευνάται ο μυϊκός ιστός τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις με φυσιολογικές, ανοσολογικές, μορφολογικές τεχνικές και συμπεριφορικές τεχνικές Γίνεται ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για τη μελέτη σηματοδοτικών μονοπατιών και τη στατιστική επεξεργασία σήματος στη φυσιολογία (Υπολογιστική νευροεπιστήμη). Εφαρμόζονται οπτικές μέθοδοι καταγραφής της κυτταρικής δραστηριότητας. Αναπτύσσονται κυτταροκαλλιέργειες σε περιβάλλον clean room κατά GMP, με αρχέγονα κύτταρα και βλαστοκύτταρα Eφαρμόζονται τεχνικές μοριακής βιολογίας (τεχνικές έκφρασης πρωτεϊνών από ανασυνδυασμένο DNA) και κυτταρική σηματοδότηση σε παθολογικές καταστάσεις του νευρικού-καρδιαγγειακού

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Σύστημα καταγραφών μυϊκής συστολής (ταλαντοσκόπιο, προγραμματιστής διέγερσης, AC/DC,ενισχυτές, διεγέρτες, μετατροπείς τάσης) Σύστημα ενδοκυτταρίων καταγραφών νεύρου, μυός (ταλαντοσκόπιο, προγραμματιστής διέγερσης, σύστημα καταγραφής δεδομένων,ενισχυτές, διεγέρτες) Σύστημα μορφομετρικής ανάλυσης (οπτικό μικροσκόπιο και πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, camera lucida) Σύστημα οπτικών καταγραφών (οπτικό μικροσκόπιο φθορισμού, κάμερα ταχείας δειγματοληψίας 10kHz) Ψυκτικός μικροτόμος, κρυοστάτης Πλήρης εξοπλισμός για Ανάλυση κατά Western και ELISA. Εξοπλισμός για ανάλυση DNA-RNA σε αγαρόζη, PCR Εξοπλισμός ηλεκτροφόρεσης πρωτεϊνών σε 1 και 2 διαστάσεις Εστία νηματικής ροής, επωαστήρες (CO2, N2) κλίβανοι αυτόκαυστο οπτικά μικροσκόπια καταψύκτες -70 φυγόκεντροι.

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Καταγραφή σύνθετη δυναμικού δράσης περιφερικού νεύρου Οπτικές καταγραφές νευρωνικής δραστηριότητας του εγκεφαλικού φλοιού Μελέτη της οξείας φάσης της φλεγμονής σε νευρικό ιστό σε μοντέλο κυττάρων PC12 που εκφράζουν την Α2 Μακροσφαιρίνη κάτω από τον έλεγχο του συστήματος Tet-οff. Μελέτη της δράσης της αλδοστερόνης στο μυοκάρδιο σε κύτταρα HL-1 ποντικού Μελέτη της απάντησης γλοιοβλαστώματος σε επαγωγείς προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωσης, αυτοφαγίας, νέκρωσης) σε κυτταρικό μοντέλο C6 κυττάρων αρουραίου Μελέτη της απάντησης του νευρικού ιστού σε υποξία και διεγερσιμοτοξικότητα σε μοντέλο νευρικών κυττάρων PC12 αρουραίου

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ, Ορθοπαιδική κλινική, Παθολογική Κλινική, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Σχολής Επιστημών Υγείας

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Ιατρική Σχολή Κρήτης

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

χωρίς ενεργές συνεργασίες

Μέλη

Βαθμίδαφθίνουσα ταξινόμηση
Αθανάσιος Χατζησωτηρίου Επίκουρος Καθηγητής chatziso@auth.gr
2310999693
Ευστράτιος Κοσμίδης Επίκουρος Καθηγητής kosmidef@auth.gr
2310999240
Αριστείδης Κριτής Αναπληρωτής Καθηγητής kritis@auth.gr
2310999007
Δωροθέα Καπουκρανίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια dkapoukr@auth.gr
2310999328
Μαρία Αλμπάνη Καθηγήτρια malmpani@auth.gr
2310999326

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.