Εργαστήριο

Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας

Η τακτική έδρα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ιδρύθηκε το 1946 (ΦΕΚ αρ. 94.21.4.1942) για να εξυπηρετήσει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. Σήμερα με την σημαντική εξέλιξη του πεδίου πέραν της Ιατροδικαστικής Τοξικολογίας και άλλων τομέων της Τοξικολογίας όπως κλινικής, επαγγελματικής, περιβαλλοντικής κλπ αλλά και της Ιατροδικαστικής όπως η μοριακή Ιατροδικαστική το εργαστήριο καλύπτει τις σύγχρονες τάσεις στο αντικείμενο αυτό.
Το Εργαστήριο έχει ως βασικό στόχο:                                                                                                                                                                                                              

  • την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα  της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
  • την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην Ιατροδικαστική
  • την εκπαίδευση δικαστικών και κλινικών Τοξικολόγων
  • την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην Ιατρική της εργασίας (Τοξικολογία)
  • την διενέργεια αυτοψιών, νεκροψιών- νεκροτομών, τοξικολογικών αναλύσεων κατόπιν εντολής των Αστυνομικών, Δικαστικών και όλων των προανακρτιτικών Αρχών. Πολιτική ποιότητας
  • την παροχή υπηρεσιών στα αντικείμενα της Κλινικής Τοξικολογίας και έλεγχο ναρκωτικών ουσιών σε χώρους εργασίας
  • την παροχή υπηρεσιών σε αναλύσεις γενετικού υλικού (τεστ πατρότητας, μητρότητας, συγγενικών σχέσεων) 
  • τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα με ανάλογα επιστημονικά ενδιαφέροντα και στόχους για την προώθηση της ερευνας στο πεδίο αυτό

Στο εργαστήριο λειτουργούν επιμέρους μονάδες που δραστηριοποιούνται ερευνητικά και εκπαιδευτικά αλλά και παρέχουν υπηρεσίες στα σχετικά αντικείμενα:
α) Ιατροδικαστικής
β) Δικαστικής και ΚλινικήςΤοξικολογίας
γ) Μοριακής Ιατροδικαστικής    http://www.test-patrotitas.web.auth.gr
δ) Ιατρικής Νομολογίας και Δεοντολογίας
 
 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 

Μεταπτυχιακά μαθήματα: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ιατροδικαστική, Δικαστική Τοξικολογία, Κλινική Τοξικολογία, Αναλυτική Τοξικολογία, μελέτες τοξικότητας, βιοδείκτες τοξικότητας (μεταβολομικές μελέτες), μοριακή Ιατροδικαστική, Ιατρική Νομολογία και Δεοντολογία Forensic Medicine, Forensic Toxicology, Clinical Toxicology, Analytical Toxicology, Toxicity studies, Biomarkers of Toxicity (metabolomics), Legal medicine, DNA forensics, Law and ethics in Medicine

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Συστήμα αέριας χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας (GC-MS), Σύστημα υγρής χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας σε σειρά (LC-MS/MS), Σύστημα υγρής χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας (LC -QTOF MS), Αυτόματος ανοσοχημικός αναλυτής (EMIT)

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Ιατροδικαστικές εξετάσεις (νεκροψία-νεκροτομή), εξέταση σωματικών βλαβών, τοξικολογικές εξετάσεις σε μεταθανάτια δείγματα προς κρατικούς φορείς, Ιατροδικαστικές ιστοπαθολογικές εξετάσεις , Τοξικολογικές εξετάσεις σε κλινικά δείγματα νοσοκομείων, Έλεγχος θεραπευτικών και τοξικών επιπέδων φαρμάκων , Έλεγχος παράνομων ναρκωτικών ουσιών σε ιδιώτες και κρατικούς φορείς , Έλεγχος πατρότητας/συγγένειας, Προσδιορισμός συγκεντρώσεων φαρμάκων και ενδογενών μορίων σε βιολογικά υλικά

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Τμήμα Φαρμακευτικής, Τμήμα Χημείας, Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Τμήμα Χημ. Μηχανικών , Νομική Σχολή Εργαστήριο μελέτης Ιατρικού δικαίου και βιοηθικής

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Τμήμα Ιατρικής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Department of Forensic Toxicology and Chemistry, Institute of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, University of Bern / VIFM, Victorian Institute of Forensic Medicine, Monash University, Melbourne, Australia / Department of Surgery & Cancer, Faculty of Medicine, Imperial College of London , Centro di Bioetica Facoltà di Medicina e Chirurgia, Policlinico "A. Gemelli"dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
Μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών
ΠΜΣ Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Τμήμα Χημείας
ΠΜΣ Βιοανάλυση, Τμήμα Χημείας
ΠΜΣ Ελεγχος Ποιότητας Φαρμάκων, Τμήμα Χημείας

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Πολυχρόνης Βούλτσος Αναπληρωτής Καθηγητής pvoultsos@auth.gr
Ελένη Γκίκα Επίκουρη Καθηγήτρια gkikae@auth.gr
2310996224
Λήδα-Καλλιόπη Κοβάτση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια kovatsi@auth.gr
2310999222
Νικόλαος Ράϊκος Καθηγητής raikos@auth.gr
2310999206
Φώτιος Χατζηνικολάου Αναπληρωτής Καθηγητής fotischatzin@auth.gr
2310999235

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.