Εργαστήριο

Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 

Μεταπτυχιακά μαθήματα: 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ιστολογία, Ανοσοϊστοχημεία. Κυτταροκαλλιέργειες, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Εμβρυολογία, Τερατολογία

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Μικροτόμος, Ιστοκινέτα, Οπτικά μικροσκόπια, Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, Aνοσοϊστοχημεία, Kυτταροκαλλιέργειες, Eξοπλισμός για πειραματόζωα

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Ιστολογικές εξετάσεις, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Ανοσοϊστοχημεία

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Γυναικολογική Κλινική, Παπαγεωργίου, ΑΠΘ, Καρδιολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ Οφθαλμολογική Κλινική, Παπαγεωργίου, ΑΠΘ

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

χωρίς ενεργές συνεργασίες

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Laboratory of Histology and Embryology, Comenius University, Slovakia, Department of Anatomy, School of Medicine, Cologne, Germany

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.