Δημοσίευση

Erratum to: The aberrant right subclavian artery: cadaveric study and literature review.

ΤίτλοςErratum to: The aberrant right subclavian artery: cadaveric study and literature review.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsNatsis, K., Didagelos M., Gkiouliava A., Lazaridis N., Vyzas V., & Piagkou M.
JournalSurg Radiol Anat
Volume39
Issue10
Pagination1181-1182
Date Published2017 10
ISSN1279-8517
DOI10.1007/s00276-017-1922-z
Alternate JournalSurg Radiol Anat
PubMed ID28913541

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.