Δημοσίευση

The etiology of indirect inguinal hernia in adults: congenital, acquired or both?

ΤίτλοςThe etiology of indirect inguinal hernia in adults: congenital, acquired or both?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsMouravas, V., & Sfoungaris D.
JournalHernia
Volume19
Issue6
Pagination1037-8
Date Published2015 Dec
ISSN1248-9204
DOI10.1007/s10029-015-1365-6
Alternate JournalHernia
PubMed ID25731950

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.