Δημοσίευση

A European Perspective on Auditory Processing Disorder-Current Knowledge and Future Research Focus.

ΤίτλοςA European Perspective on Auditory Processing Disorder-Current Knowledge and Future Research Focus.
Publication TypeJournal Article
AuthorsIliadou, V. Vivian, Ptok M., Grech H., Pedersen E. Raben, Brechmann A., Deggouj N., Kiese-Himmel C., Śliwińska-Kowalska M., Nickisch A., Demanez L., Veuillet E., Thai-Van H., Sirimanna T., Callimachou M., Santarelli R., Kuske S., Barajas J., Hedjever M., Konukseven O., Veraguth D., Mattsson T. Stokkereit, Martins J. Humberto, & Bamiou D-E.
PubMed ID29209272
PubMed Central IDPMC5702335

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.