Δημοσίευση

Evaluation of heartburn and hoarseness with the Reflux Symptom Index.

ΤίτλοςEvaluation of heartburn and hoarseness with the Reflux Symptom Index.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsKyrgidis, A., & Printza A.
JournalOtolaryngol Head Neck Surg
Volume141
Issue6
Pagination796; author reply 796-7
Date Published2009 Dec
ISSN1097-6817
Λέξεις κλειδιάAdult, Aged, Aged, 80 and over, Alcohol Drinking, Esophagitis, Peptic, Esophagoscopy, Female, Heartburn, Helicobacter Infections, Helicobacter pylori, Humans, Language, Laryngeal Diseases, Laryngoscopy, Male, Medical Records, Middle Aged, Pharyngeal Diseases, Questionnaires, Risk Factors, Severity of Illness Index, Smoking, Voice Disorders
DOI10.1016/j.otohns.2009.09.003
Alternate JournalOtolaryngol Head Neck Surg
PubMed ID19932862

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.