Δημοσίευση

Evaluation of Oral Glucose Tolerance Test in Children With Epilepsy.

ΤίτλοςEvaluation of Oral Glucose Tolerance Test in Children With Epilepsy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsVarlamis, S., Vavatsi N., Pavlou E., Kotsis V., Spilioti M., Kavga M., Varlamis G., Sotiriadou F., Agakidou E., Voutoufianakis S., & Evangeliou A. E.
JournalJ Child Neurol
Volume28
Issue11
Pagination1437-1442
Date Published2013 Nov
ISSN1708-8283
Abstract

Glucose metabolism of children with drug-resistant epilepsy, controlled by antiepileptic drugs epilepsy, and first-time nonfebrile seizures was studied through the performance of an oral glucose tolerance test and through insulin, C-peptide, and glycosylated hemoglobin measurements. In the refractory epilepsy group, there were more abnormal oral glucose tolerance test results (62.07%) in comparison to the controlled epilepsy group (25%) and the group of first-time seizures (21.21%). There was a significant difference between the group of refractory epilepsy and every other group concerning the abnormality of the oral glucose tolerance test (P < .05). The mean values of insulin, HbA1c, and C-peptide levels were normal for all groups. The results of the present study suggest that there is a distinction of refractory epilepsies from the drug-controlled ones and the first-induced seizures relating to their metabolic profile, regardless of the type of seizures.

DOI10.1177/0883073812460919
Alternate JournalJ. Child Neurol.
PubMed ID23071070

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.