Δημοσίευση

Evaluation of three-dimensional printed models in surgical education: a paradigm of a new educational method for the simulation of surgery environment

ΤίτλοςEvaluation of three-dimensional printed models in surgical education: a paradigm of a new educational method for the simulation of surgery environment
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsBangeas, P., Tzounis L., Karolos I., Stavrides E., Paramythiotis D., Michalopoulos A., Tsioukas V., Tsoulfas G., Papadopoulos V., & Exadaktylos A.
JournalHPB
Volume20
PaginationS779
Date PublishedJan-09-2018
ISSN1365182X
URLhttps://www.hpbonline.org/article/S1365-182X(18)33900-5/fulltext
DOI10.1016/j.hpb.2018.06.2520
Short TitleHPB

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.