Δημοσίευση

Expression of progesterone receptors is significantly impaired in the endometrium of infertile women during the implantation window: a prospective observational study

ΤίτλοςExpression of progesterone receptors is significantly impaired in the endometrium of infertile women during the implantation window: a prospective observational study
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsPetousis, S., Prapas Y., Margioula-Siarkou C., Milias S., Ravanos K., Kalogiannidis I., Haitoglou C., Prapas N., & Rousso D.
JournalThe Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
Volume297297
Issue23
Pagination3912 - 3919
Date PublishedMar-12-2016
ISSN1476-7058
URLhttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/14767058.2016.1152244http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/14767058.2016.1152244
DOI10.3109/14767058.2016.1152244
Short TitleThe Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.