Δημοσίευση

Facial nerve palsy in childhood.

ΤίτλοςFacial nerve palsy in childhood.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsPavlou, E., Gkampeta A., & Arampatzi M.
JournalBrain Dev
Volume33
Issue8
Pagination644-50
Date Published2011 Sep
ISSN1872-7131
Λέξεις κλειδιάAdult, Bell Palsy, Child, Diagnosis, Differential, Facial Nerve, Facial Nerve Diseases, Glucocorticoids, Humans, Prednisone, Prognosis, Treatment Outcome
Abstract

Facial nerve palsy in children is usually idiopathic but can also result from many conditions such as neoplasias, systemic diseases, or congenital anomalies with poor prognosis. Children with idiopathic facial palsy (Bell's palsy) have a very good prognosis, while treatment with prednisone does not certainly improve the outcome. The causes of facial nerve palsy in childhood differ from those in adults. A detailed investigation and differential diagnosis are recommended for facial palsy in children.

DOI10.1016/j.braindev.2010.11.001
Alternate JournalBrain Dev.
PubMed ID21144684

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.