Δημοσίευση

Facial steatocystoma multiplex combined with eruptive vellus hair cysts: a hybrid?

ΤίτλοςFacial steatocystoma multiplex combined with eruptive vellus hair cysts: a hybrid?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsPapakonstantinou, E., Franke I., & Gollnick H.
JournalJ Eur Acad Dermatol Venereol
Volume29
Issue10
Pagination2051-3
Date Published2015 Oct
ISSN1468-3083
DOI10.1111/jdv.12588
Alternate JournalJ Eur Acad Dermatol Venereol
PubMed ID25073410

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.