Δημοσίευση

Fascial entrapment of the sural nerve and its clinical relevance.

ΤίτλοςFascial entrapment of the sural nerve and its clinical relevance.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsParaskevas, G. K., Natsis K., Tzika M., & Ioannidis O.
JournalAnat Cell Biol
Volume47
Issue2
Pagination144-7
Date Published2014 Jun
ISSN2093-3665
Abstract

Sural nerve presents great topographic variability and it is responsible for sensory innervation of the posterolateral side of the distal third of the leg and lateral aspect of the foot. Entrapment of the nerve could be caused by compression due to fascial thickening, while the symptomatology includes sensory alterations and deficits at the nerve distribution area. We report a cadaveric case of a variant sural nerve that presented a distinct entrapment site. A supernumerary sensory branch was encountered originating from the common peroneal nerve, while the peroneal component of the sural nerve was observed to take a course within a fibrous fascial tunnel 3.1 cm in length that caused nerve fixation and flattening. The tension applied to the aforementioned branch was shown to worsen during passive forcible foot plantaflexion and inversion. The etiology, diagnosis and the treatment options are discussed comprehensively.

DOI10.5115/acb.2014.47.2.144
Alternate JournalAnat Cell Biol
PubMed ID24987554
PubMed Central IDPMC4076424

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.