Δημοσίευση

Fat-Augmented Latissimus Dorsi versus Deep Inferior Epigastric Perforator Flap: Comparative Study in Delayed Autologous Breast ReconstructionAbstract

ΤίτλοςFat-Augmented Latissimus Dorsi versus Deep Inferior Epigastric Perforator Flap: Comparative Study in Delayed Autologous Breast ReconstructionAbstract
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsDemiri, E. C., Tsimponis A., Pagkalos A., Georgiadou E., Goula O-C., Spyropoulou G-A., & Dionyssiou D.
JournalJournal of Reconstructive Microsurgery
Date PublishedJun-09-2020
ISSN0743-684X
URLhttp://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0040-1716348http://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0040-1716348.pdf
DOI10.1055/s-0040-1716348
Short TitleJ Reconstr Microsurg

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.