Δημοσίευση

Fear of re-injury following ACL reconstruction: an overview

ΤίτλοςFear of re-injury following ACL reconstruction: an overview
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsPapadopoulos, S. D., Tishukov M., Stamou K., Totlis T., & Natsis K.
JournalJournal of Research and Practice on the Musculoskeletal System
Volume02
Issue04
Pagination124 - 130
Date PublishedJan-12-2018
URLhttp://www.jrpms.eu/Article.php?AID=jrpms_v02i04_124
DOI10.22540/JRPMS-02-124
Short TitleJRPMS

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.