Δημοσίευση

Feasibility and impact of a short training course on frailty destined for primary health care professionals

ΤίτλοςFeasibility and impact of a short training course on frailty destined for primary health care professionals
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2021
AuthorsKotsani, M., Avgerinou C., Haidich A-B., Smyrnakis E., Soulis G., Papageorgiou D. Iosifina, Andreou M., Zeimbekis D., Kokkali S., & Gavana M.
Corporate AuthorsAristotle University of Thessaloniki Primary Health Care Research Network
JournalEuropean Geriatric Medicine
Date PublishedJan-03-2021
URLhttp://link.springer.com/10.1007/s41999-021-00467-7
DOI10.1007/s41999-021-00467-7
Short TitleEur Geriatr Med

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.