Δημοσίευση

FLG (filaggrin) null mutations and sunlight exposure: Evidence of a correlation.

ΤίτλοςFLG (filaggrin) null mutations and sunlight exposure: Evidence of a correlation.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsCascella, R., Strafella C., Germani C., Manzo L., Marsella L. Tonino, Borgiani P., Sobhy N., Abdelmaksood R., Gerou S., Ioannides D., Sangiuolo F., Novelli G., Hashad D., Vakirlis E., & Giardina E.
JournalJ Am Acad Dermatol
Volume73
Issue3
Pagination528-9
Date Published2015 Sep
ISSN1097-6787
Λέξεις κλειδιάAdult, Aged, Dermatitis, Atopic, Egypt, Evidence-Based Medicine, Female, Gene Expression Regulation, Greece, Humans, Incidence, Intermediate Filament Proteins, Male, Middle Aged, Mutation, Risk Assessment, Skin Diseases, Sunlight
DOI10.1016/j.jaad.2015.06.022
Alternate JournalJ. Am. Acad. Dermatol.
PubMed ID26282804

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.