Δημοσίευση

"Floppy airway" in older children with cerebral palsy: the laryngomalacia-reflux-dystonia syndrome.

Τίτλος"Floppy airway" in older children with cerebral palsy: the laryngomalacia-reflux-dystonia syndrome.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsKarkos, P. D., & Papouliakos S.
JournalInt J Pediatr Otorhinolaryngol
Volume78
Issue3
Pagination574-5
Date Published2014 Mar
ISSN1872-8464
Λέξεις κλειδιάAirway Obstruction, Cerebral Palsy, Female, Humans, Male, Sleep Apnea, Obstructive, Tracheostomy
DOI10.1016/j.ijporl.2013.12.019
Alternate JournalInt. J. Pediatr. Otorhinolaryngol.
PubMed ID24411814

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.