Δημοσίευση

Focal nodular hyperplasia in an individual with Abernethy malformation type 1b.

ΤίτλοςFocal nodular hyperplasia in an individual with Abernethy malformation type 1b.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsSinakos, E., Hytiroglou P., Chourmouzi D., & Akriviadis E.
JournalDig Liver Dis
Volume47
Issue12
Pagination1089
Date Published2015 Dec
ISSN1878-3562
DOI10.1016/j.dld.2015.07.046
Alternate JournalDig Liver Dis
PubMed ID26341965

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.