Δημοσίευση

Furosemide modifies heart hypertrophy and glycosaminoglycan myocardium content in a rat model of neurogenic hypertension

ΤίτλοςFurosemide modifies heart hypertrophy and glycosaminoglycan myocardium content in a rat model of neurogenic hypertension
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsPourzitaki, C., Tsaousi G., Manthou M. Eleni, Karakiulakis G., Kouvelas D., & Papakonstantinou E.
JournalEuropean Journal of Pharmacology
Volume784
Pagination155 - 163
Date PublishedJan-08-2016
ISSN00142999
URLhttp://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0014299916303272http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0014299916303272?httpAccept=text/xmlhttp://api.elsevier.com/content/article/PII:S0014299916303272?httpAccept=text/plain
DOI10.1016/j.ejphar.2016.05.021
Short TitleEuropean Journal of Pharmacology

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.