Εργαστήριο

Γ' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

Το Γ΄Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ, εγκατεστημένο στο ΓΝΘ “Παπαγεωργίου”, αποτελεί το μεγαλύτερο και αρτιότερα εξοπλισμένο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής πανελληνίως, με πλήρη διαγνωστική και θεραπευτική υποδομή και καθημερινή, εντατική λειτουργία, η οποία εξυπηρετεί το σύνολο των κλινικών του Ιατρικού Τμήματος αλλά και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ της Θεσσαλονίκης όπως και των Ιατρικών Τμημάτων της περιφέρειας (Θεσσαλίας, Θράκης, Ιωαννίνων). Από το 2013 διαθέτει την τρίτη στη χώρα γ-camera υβριδικής απεικόνισης (SPECT/CT) μοναδική και σήμερα σε όλο το χώρο της Βορείου Ελλάδος. Διαθέτει την πρώτη και την μία από τις δύο PET/CT κάμερες εγκατεστημένες σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Πυρηνικής της χώρας με την οποία και έγινε τον Ιανουάριο του 2016 η πρώτη εκτός Αθηνών εξέταση PET/CT πανελληνίως.   

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Ογκολογία, Πυρηνική καρδιολογία, Μέτρηση νεφρικής λειτουργίας, Μοριακή απεικόνιση, Υβριδική απεικόνιση, Φλεγμονή/Λοίμωξη

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

2 δικέφαλες τομογραφικές γ΄camera (SPECT), 1 υβριδική δικέφαλη τομογραφική γ΄camera (SPECT/CT), 1 υβριδική camera ποζιτρονικής τομογραφίας (PECT/CT), 1 σύστημα εξ΄αποστάσεως εγχύτη ραδιοφαρμάκων PET, 1 εγχύτης ακτινολογικών σκιαστικών, 1 σύστημα μετρητού γ΄ ακτινοβολίας τύπου μονήρους φρεατίου σε συνδυασμό με probe επιφανειακών μετρήσεων γ΄ακτινοβολίας, 2 μετρητές γ΄ακτινοβολίας τύπου φρεατίου πολλαπλών δειγμάτων, 1 θάλαμος νηματικής ροής για ex vivo ραδιοσήμανση ανθρώπινων κυττάρων, 1 υπερηχοτομογράφος, 1 τάπητας καρδιολογικής κόπωσης

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Α) Στατικά και δυναμικά σπινθηρογραφήματα και απεικονιστικές λειτουργικές μελέτες όλων των τύπων : 1) Ενδοκρινών αδένων : θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών. 2) Μυοσκελετικού : οστών και αρθρώσεων, μυελού οστών. 3) Πεπτικού : σιελογόνων αδένων, ήπατος-σπληνός, ανίχνευσης ηπατικών αιμαγγειωμάτων, ανίχνευσης σπληνικού ιστού, ηπατοχολικής λειτουργίας, γαστρικής κένωσης, γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, αιμορραγίας πεπτικού, έκτοπου γαστρικού βλενογόνου, ποσοτικοποίηση shunt σε ηπατοπνευμονικό σύνδρομο, επικοινωνίας περιτοναϊκής-υπεζωκοτικής κοιλότητας. 4) Νεφροουροποιητικού : στατικό σπινθηρογράφημα νεφρών, νεφρόγραμμα, κυστεογραφία. 5) Καρδιαγγειακού : αιμάτωσης μυοκαρδίου σε ηρεμία και κόπωση, βιωσιμότητος μυοκαρδίου, λειτουργικότητας καρδιακών κοιλιών (κοιλιογραφία- MUGA), καρδιακής φλεγμονής/λοίμωξης, διαταραχών της λεμφικής αποχέτευσης (λεμφοίδημα).. 6) Aναπνευστικού : αιμάτωσης-αερισμού πνευμόνων για διάγνωση πνευμονικής εμβολής, περιοχικής κατανομής αιμάτωσης πνευμόνων. 7) ΚΝΣ : αιμάτωσης εγκεφάλου με λιπόφιλο παράγοντα, μεταβολισμού εγκεφάλου με 18F- FDG PET/CT, βασικών γαγγλίων, διαταραχών διακίνησης εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 8) Φλεγμονής / λοίμωξης : ανίχνευση φλεγμονής με επισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια, 67-γάλιο, 18F-FDG (μυοσκελετική, ΩΡΛ, ορθοπεδικών προσθέσεων, πυρετός αγνωστης προελεύσεως, λοιμώδης ενδοκαρδίτις, επιμόλυνση εμφυτεύσιμων καρδιακών συσκευών, αγγειίτιδες). 9) Ογκολογικών παθήσεων : Oλοσωματική PET/CT με 18F-FDG (σταδιοποίηση, επανασταδιοποίηση, εκτίμηση απάντησης σε θεραπεία) και 18F-PSMA-L (καρκίνος προστάτη), όγκων συμπαθητικής προελεύσεως, υποδοχέων σωματοστατίνης για ΝΕΤ, εντοπισμού φρουρού λεμφαδένα. Ολες οι μη-PET/CT μελέτες για ογκολογικές, φλεγμονώδεις/λοιμώδεις και χειρουργικές παθήσεις πραγματοποιούνται με υβριδική (SPECT/CT) απεικόνιση Β) Μη απεικονειστικές, in vi-vitro μετρητικές μελέτες Μέτρηση GFR (ΧΝΝ και υποψηφίων δοτών νεφρικού μοσχεύματος) και εξωκυτταρίου χώρου, μέτρηση μάζας ερυθρών, θέσεις καταστροφής ερυθρών αιμοσφαιρίων Γ) In vitro RIA-IRMA μετρήσεις : Ορμονών, βιταμινών, ενζύμων υπέρτασης Δ) Ραδιοϊσοτοπικές θεραπείες Υπερθυρεοειδισμού, διαφοροποιημένου θυρεοειδικού καρκίνου, μεταστατικών νευροενδοκρινικών νεοπλασμάτων, ραδιοϋμενολύσεις επώδυνων αρθροπαθειών, ραδιοϊσοτοπική ανακούφιση επώδυνων οστικών μεταστάσεων.

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Γεώργιος Άρσος Καθηγητής garsos@auth.gr
2310992808
Ιωάννης Ιακώβου Αναπληρωτής Καθηγητής iiakovou@auth.gr
Ευστράτιος-Ιορδάνης Μωραλίδης Καθηγητής emoral@auth.gr
2310994688

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.