Εργαστήριο

Γ' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Μέτρηση νεφρικής λειτουργίας, Διαφοροποιμένος καρκίνος θυρεοειδούς, Λειτουργικότητα σιελογόνων αδένων, Θεραπευτική Πυρνική Ιατρική, Πυρηνική Καρδιολογία, Μοριακή απεικόνιση, Υβριδική απεικόνιση, Απεικόνιση φλεγμονής, Διαβητικό πόδι

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

2 τομογραφικές γ-camera (SPECT), 1 υβριδική γ-camera (SPECT/CT), 1 PET/CT (υπό εγκατάσταση), 2 μετρητές γ-ακτινοβολίας τύπου φρεατίου

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

1) Σπινθηρογραφήματα όλων των τύπων (θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών, σιελογόνων αδένων, οστών, μυελού οστών, νεφρών, ήπατος-σπληνός, αιμάτωσης μυοκαρδίου, αιμάτωσης-αερισμού πνευμόνων, ανίχνευσης φλεγμονής με επισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια και 67-γάλιο, αιμάτωσης εγκεφάλου, βασικών γαγγλίων, όγκων συμπαθητικής προελεύσεως, νευροενδοκρινικών όγκων με υποδοχείς σωματοστατίνης, εντπισμού φρουρού λεμφαδένα κλπ). 2) Απεικονιστικές και μη απεικονειστικές λειτουργικές και μετρητικές μελέτες (νεφρόγραμμα, κυστεογραφία, μέτρηση GFR και εξωκυτταρίου χώρου με 51Cr-EDTA , λειτουργική μελέτη χοληφόρων, γαστρική κένωση, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αιμορραγία πεπτικού, έκτοπου γαστρικού βλενογόνου, κοιλιογραφία-MUGA, διακίνηση εγκεφαλονωτιαίου υγρού, κινητική λεμφικής παροχέτευσης σε λεμφοίδημα, ποσοτικοποίηση shunt σε ηπατοπνευμονικό σύνδρομο, μέτρηση μάζας ερυθρών, μέτρηση όγκου πλάσματος, θέσεις καταστροφής ερυθρών αιμοσφαιρίων, επικοινωνίες κοιλοτήτων κλπ) 3) Υβριδική απεικόνιση με SPECT/CT σε ογκολογικά περιστατικά, φλεγμονές και χειρουργικές παθήσεις 4) Υβριδική απεικόνιση με PET/CT (προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας Αύγουστος 2014) σε ογκολογικές,και ενδεχομένως νευρολογικές και καρδιολογικές παθήσεις 5) Ραδιοϊσοτοπικές θεραπείες υπερθυρεοειδισμου, διαφοροποιημένου θυρεοειδικού καρκίνου, μεταστατικών νευροενδοκρινικών νεοπλασμάτων, ραδιοϋμενολύσεις επώδυνων αρθροπαθειών, ραδιοϊσοτοπική αναλγησία οστικών μεταστάσεων 6) Μετρήσεις με RIA-IRMA ορμονών, βιταμινών, παραγόντων υπέρτασης

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Μέλη

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.