Κλινική

Γ' Καρδιολογική Κλινική

Στην Γ Καρδιολογική Κλινική υπάρχουν ανεπτυγμένα πλήρες Εργαστήριο Αναιμάκτων Τεχνικών (Υπερηχοκαρδιογραφίας, Δοκιμασίας Κοπώσεως, Holter monitoring, Tilt testing) και πλήρες Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας (διενέργεια Ηλεκτροφυσιολογικών μελετών και καταλύσεων όλων των μορφών αρρυθμιών με τρισδιάστατη ηλεκτροανατομική απεικόνιση). Εκτός από το Γενικό Καρδιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο λειτουργούν και εξειδικευμένα Εξωτερικά ιατρεία (αρρυθμιών, παρακολούθησης εμφυτευμένων συσκευών διαχείρισης ρυθμού, καρδιακής ανεπάρκειας, πνευμονικής υπέρτασης). Επίσης λειτουργεί Μονάδα Ελέγχου Συγκοπής. Ερευνητικά υπάρχει στενή συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής και άλλα ακαδημαικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

Υπευθυνοι διαχείρησης Εθνικού Registry Καταγραφής επεμβάσεων Κατάλυσης και Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Απινιδωτών της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Μελέτη PRESERVE-EF

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Διαταραχές ρυθμού, Ηλεκτροφυσιολογία, Καρδιακή ανεπάρκεια, Επεξεργασία σημάτων με τη μέθοδο των κυματιδίων

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Holter ρυθμού με δυνατότητα καταγραφής όψιμων δυναμικών, Πλήρες εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας, Υπερηχοκαρδιογράφος,

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, καταλύσεις αρρυθμιών, εμφυτεύσεις συσκευών διαχείρησης του ρυθμού, διερεύνηση συγκοπής

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, ΚαρδιοΧειρουργική Κλινική, Βιολογικό Τμήμα ΑΠΘ

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Cardiology Department, Royal Brompton Hospital, Imperial College, London, UK

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Βασίλειος Βασιλικός Καθηγητής vvassil@auth.gr
2310994832
Χριστόδουλος Παπαδόπουλος Επίκουρος Καθηγητής chpapado@auth.gr
2310992818
Νικόλαος Φραγκάκης Αναπληρωτής Καθηγητής nfrag@auth.gr
2310992893

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.