Κλινική

Γ' Παιδιατρική Κλινική

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα
Χαράλαμπος Ανταχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής antachop@auth.gr
2310992833
Κωνσταντίνος Κολλιός Αναπληρωτής Καθηγητής kkollios@auth.gr
2310992891
Φώτιος Κυρβασίλης Αναπληρωτής Καθηγητής fkirvass@auth.gr
2310992785
Αντιγόνη Μαυρουδή Επίκουρη Καθηγήτρια mantigoni@auth.gr
Ιωάννης Ξυνιάς Επίκουρος Καθηγητής xinias@auth.gr
2310992877
Εμμανουήλ Ροηλίδης Καθηγητής roilides@auth.gr
Ιωάννης Τσανάκας Καθηγητής jtsanak@auth.gr
2310992979
Ελπίς Χατζηαγόρου Επίκουρη Καθηγήτρια hatziagorou@auth.gr

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.