Δημοσίευση

Gastric femoral hernia in a male cadaver with gastroptosis: case report and review of the literature.

ΤίτλοςGastric femoral hernia in a male cadaver with gastroptosis: case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsNatsis, K., Apostolidis S., Papadopoulou A. L., Vlasis K., Totlis T., & Skandalakis P.
JournalHernia
Volume12
Issue2
Pagination205-8
Date Published2008 Apr
ISSN1265-4906
Λέξεις κλειδιάAged, Cadaver, Hernia, Femoral, Humans, Male, Stomach
Abstract

The shape and the position of the stomach and its anatomic relations to the round viscera vary from individual to individual, but they also vary in the same subject depending on many factors. The downward displacement of the stomach is called gastroptosis. In the literature, there are only five case reports where the stomach constituted the content of a femoral hernia. The current study presents a case of a gastric femoral hernia in a cadaver along with a review of the relevant literature. During routine dissection of a 67-year-old male cadaver with a very large stomach and gastroptosis, a femoral hernia containing a part of the great curvature of the stomach was found. The length of the hernia sac was 5 cm, and its width was 3.5 cm. There was a disposition of the intestinal coils to the posterior wall and the lesser pelvis. The cadaver's former medical history and skin observation before dissection excluded any previous abdominal surgery. This is the second case of stomach herniation through the femoral ring in a male subject ever reported. The symptoms in this pathology vary from complete absence to symptoms due to high stenosis of the digestive tract, stomach strangulation and stomach wall necrosis.

DOI10.1007/s10029-007-0272-x
Alternate JournalHernia
PubMed ID17721677

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.