Δημοσίευση

Giant submandibular gland mucocele as a complication of previous sialolith removal.

ΤίτλοςGiant submandibular gland mucocele as a complication of previous sialolith removal.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsMarkou, K., Dova S., Krommydas A., Psillas G., Blioskas S., & Karkos P. D.
JournalAm J Otolaryngol
Volume36
Issue1
Pagination114-6
Date Published2015 Jan-Feb
ISSN1532-818X
Λέξεις κλειδιάAdult, Contrast Media, Diagnosis, Differential, Humans, Male, Mucocele, Postoperative Complications, Salivary Gland Calculi, Submandibular Gland Diseases, Tomography, X-Ray Computed
Abstract

Mucoceles are common lesions of minor salivary glands. Mucoceles of the major salivary glands including the submandibular gland are extremely rare, but should be considered in the differential diagnosis of submandibular space swellings. We present a rare case of a 25-year old man, who was diagnosed with a submandibular gland mucocele and had a history of sialolithiasis and intraductal sialolith excision, as well as numerous evacuating punctures and needle aspirations of the mass. The cyst was surgically excised and the specimen included the sublingual gland, in order to prevent recurrence. No postoperative complications were noted.

DOI10.1016/j.amjoto.2014.10.020
Alternate JournalAm J Otolaryngol
PubMed ID25459318

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.