Δημοσίευση

Gitelman syndrome: first report of genetically established diagnosis in Greece.

ΤίτλοςGitelman syndrome: first report of genetically established diagnosis in Greece.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsGalli-Tsinopoulou, A., Patseadou M., Hatzidimitriou A., Kokka P., Emmanouilidou E., Lin S. H., & Tramma D.
JournalHippokratia
Volume14
Issue1
Pagination42-4
Date Published2010 Jan
ISSN1790-8019
Abstract

Gitelman syndrome is an inherited renal tubular disorder characterized by hypokalemic metabolic alkalosis. It is distinguished from other hypokalemic tubulopathies, such as Bartter syndrome, by the presence of both hypomagnesemia and hypocalciuria. We report a case of Gitelman syndrome in a 10-year-old girl who presented for examination of persistent unexplained hypokalemia. She had no severe clinical symptoms but she had typical laboratory findings including hypokalemia, hypomagnesemia and normocalcemic hypocalciuria. Molecular analysis revealed a mutation in the exon 21 of the SLC12A3 gene which encodes the thiazide-sensitive sodium-chloride co-transporter expressed in the distal convoluted tubule (a guanine to adenosine substitution at nucleotide 2538). She was treated with oral potassium and magnesium supplements. This is the first report of genetically established diagnosis in Greece. Gitelman syndrome should be considered as a cause of persistent hypokalemia and genetic analysis might be a useful tool to confirm the diagnosis.

Alternate JournalHippokratia
PubMed ID20411059
PubMed Central IDPMC2843570

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.