Δημοσίευση

Goldenhar syndrome presenting atypically with an additional cranial bone.

ΤίτλοςGoldenhar syndrome presenting atypically with an additional cranial bone.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsSotiriadis, A., Diamanti E., & Chatzinikolaou F.
JournalUltrasound Obstet Gynecol
Volume45
Issue3
Pagination352-3
Date Published2015 Mar
ISSN1469-0705
Λέξεις κλειδιάCesarean Section, Ear, External, Ear, Inner, Female, Goldenhar Syndrome, Humans, Infant, Newborn, Male, Pregnancy, Pregnancy, Twin, Skull, Temporal Bone
DOI10.1002/uog.14635
Alternate JournalUltrasound Obstet Gynecol
PubMed ID25042723

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.