Γραμματεία

Γραφείο Διδακτορικών Διατριβών - Μεταδιδακτορικής Έρευνας Τμήματος Ιατρικής

Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων - Ισόγειο
(Απέναντι κεντρικής εισόδου ΑΧΕΠΑ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Η επόμενη ημερομηνία αναγόρευσης, η πρώτη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα είναι στις 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. -14:00 μ.μ. στην αίθουσα τελετών Α.Π.Θ.
 

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.