Γραμματεία

Γραφείο Διδακτορικών Διατριβών - Μεταδιδακτορικής Έρευνας Τμήματος Ιατρικής

Κτίριο Νέων Αμφιθεάτρων - Ισόγειο
(Απέναντι κεντρικής εισόδου ΑΧΕΠΑ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Στη παρακάτω διεύθυνση υπάρχουν τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά μαθήματα για τους υποψήφιους διδάκτορες
http://promesi.med.auth.gr/efm2/lesson_list3.htm
Από τη λίστα αυτή επιλέγεται, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και δηλώνετε την επιλογή σας στη παρακάτω διεύθυνση.
grammedphd@auth.gr  ή pavlosag@auth.gr
Κατόπιν επικοινωνείτε με τον/την Συντονιστή/τρια του μαθήματος για την διεξαγωγή του μαθήματος.
Υ.Γ. τα μαθήματα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ δεν είναι διαθέσιμα.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Η επόμενη ημερομηνία αναγόρευσης, η πρώτη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα είναι στις 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. -14:00 μ.μ. στην αίθουσα τελετών Α.Π.Θ.
 

 

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.