Γραμματεία

Γραμματεία ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική»

Τα Τμήματα Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99. Το ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» διαρκεί 4 εξάμηνα (120 ECTS). Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το Δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ιατρική Πληροφορική».

Πληροφορίες προγράμματος σπουδών και μαθήματα

Ωρες γραμματείας για φοιτητές:
11:00 - 13:00

Διεύθυνση
Κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής - 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.