Γραμματεία

Γραμματεία ΠΜΣ «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία της Βρεφικής και της Νηπιακής Ηλικίας»

Αυτός ο κύκλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, είχε διάρκεια 4 εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγούσε σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία της βρεφικής και της Νηπιακής Ηλικίας».

Το πρόγραμμα αυτό είναι πλέον ανενεργό και δε δέχεται νέους φοιτητές. Παραμένει η Γραμματεία του μόνο για την έκδοση πιστοποιητικών των αποφοίτων του.

Διεύθυνση
Κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής - Ισόγειο
Πανεπιστημιούπολη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.