Γραμματεία

Γραμματεία ΠΜΣ «Εξειδίκευση στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των δεξιοτήτων στη Νοσηλευτική των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, καθώς και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη και ποιοτική επαγγελματική σταδιοδρομία. Αντικείμενο του ΠΜΣ, είναι η παροχή εξειδίκευσης στο αντικείμενο της Εντατικής Θεραπείας σε πτυχιούχους νοσηλευτικών τμημάτων Ανώτατης και Ανωτέρας Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ). Επιπρόσθετα, θίγει θέματα ηγεσίας, επικοινωνίας και διαχείρισης μονάδων υγείας.
 
Διεύθυνση
Κτίριο Διοίκησης Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», 3ος όροφος
Λεωφόρος Γ. Παπανικολάου
57010, Εξοχή Θεσσσαλονίκης

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.