Γραμματεία

Γραμματεία ΠΜΣ «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στη θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη»

Το Τμήμα της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι: η εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών Υγείας στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του με βάση όλα τα νεότερα δεδομένα σε όλους τους επιμέρους τομείς. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην σύγχρονη φαρμακοθεραπεία και στην σύγχρονη τεχνολογία. Ο σκοπός του είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης, της εφαρμογής και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο του Σακχαρώδη Διαβήτη αλλά και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική ή/ και την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία. Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν και αναπτύσσουν τα θέματα διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Διάρκεια σπουδών: 2 διδακτικά εξάμηνα (60 ECTS), 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης (30 ECTS) και 1 εξάμηνο διπλωματικής εργασίας (30 ECTS). Διαδικασία επιλογής: Αίτηση & Συνέντευξη. Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος.

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.