Γραμματεία

Γραμματεία ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Το ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» έχει σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και τη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το αντικείμενο του είναι η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε επίπεδο κοινότητας, με επίκεντρο την προάσπιση της υγείας και την πρόληψη της νόσου. Διάρκεια: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS). Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα.
 
Διεύθυνση
Κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής - Ισόγειο
Πανεπιστημιούπολη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.