Δημοσίευση

Growth hormone deficiency: an unusual presentation of floating harbor syndrome.

ΤίτλοςGrowth hormone deficiency: an unusual presentation of floating harbor syndrome.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsGalli-Tsinopoulou, A., Kyrgios I., Emmanouilidou E., Maggana I., Kotanidou E., Kokka P., & Stylianou C.
JournalHormones (Athens)
Volume10
Issue3
Pagination236-40
Date Published2011 Jul-Sep
ISSN1109-3099
Λέξεις κλειδιάAbnormalities, Multiple, Child, Child, Preschool, Craniofacial Abnormalities, Diagnosis, Differential, Dwarfism, Pituitary, Female, Gonadotropin-Releasing Hormone, Growth Disorders, Heart Septal Defects, Ventricular, Human Growth Hormone, Humans, Puberty, Precocious
Abstract

Floating-Harbor Syndrome (FHS) is a very rare condition of unknown etiology characterized by short stature, delayed bone age, characteristic facial features, delayed language skills and usually normal motor development. This syndrome has only once been associated with growth hormone deficiency and precocious puberty in the same patient. We describe a 5 4/12 year-old girl with the typical features of FHS in whom growth hormone deficiency was diagnosed and two years later central precocious puberty was noted. The patient showed a good response to human recombinant growth hormone as well as gonadotropin releasing hormone analogue treatment.

Alternate JournalHormones (Athens)
PubMed ID22001135

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.