Δημοσίευση

A gut feeling about children's exposure to hypertensive disorders of pregnancy in utero.

ΤίτλοςA gut feeling about children's exposure to hypertensive disorders of pregnancy in utero.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsDoundoulakis, I., Antza C., Kotsis V., & Giannakoulas G.
JournalEur J Prev Cardiol
Pagination2047487319857213
Date Published2019 Jun 13
ISSN2047-4881
DOI10.1177/2047487319857213
Alternate JournalEur J Prev Cardiol
PubMed ID31195811

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.