Δημοσίευση

Hb Famagusta--analysis of a novel δ-globin chain variant [HBD:c.60C>A] in four families with diverse globin genotypes.

ΤίτλοςHb Famagusta--analysis of a novel δ-globin chain variant [HBD:c.60C>A] in four families with diverse globin genotypes.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsLederer, C. W., Pavlou E., Makariou C., Hadjilambi G., Andreou N., Hadjigavriel M., Kolnagou A., Sitarou M., Christou S., & Kleanthous M.
JournalAnn Hematol
Volume93
Issue9
Pagination1625-7
Date Published2014 Sep
ISSN1432-0584
Λέξεις κλειδιάBase Sequence, delta-Globins, Family, Female, Genetic Variation, Genotype, Greece, Hemoglobins, Abnormal, Humans, Male, Models, Molecular, Polymorphism, Single Nucleotide
DOI10.1007/s00277-013-1996-6
Alternate JournalAnn. Hematol.
PubMed ID24452365

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.