Δημοσίευση

Helicobacter pylori infection and gastrointestinal tract cancer biology: considering a double-edged sword reflection.

ΤίτλοςHelicobacter pylori infection and gastrointestinal tract cancer biology: considering a double-edged sword reflection.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsKountouras, J., Doulberis M., Papaefthymiou A., Polyzos S. A., Touloumtzi M., Elisabeth V., Kapetanakis N., Liatsos C., Gavalas E., & Katsinelos P.
JournalCell Mol Life Sci
Volume76
Issue13
Pagination2487-2488
Date Published2019 07
ISSN1420-9071
DOI10.1007/s00018-019-03106-4
Alternate JournalCell. Mol. Life Sci.
PubMed ID31006036

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.