Δημοσίευση

Helicobacter pylori infection and nonalcoholic fatty liver disease: Time for large clinical trials evaluating eradication therapy.

ΤίτλοςHelicobacter pylori infection and nonalcoholic fatty liver disease: Time for large clinical trials evaluating eradication therapy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsPolyzos, S. A., & Kountouras J.
JournalHelicobacter
Volume24
Issue3
Paginatione12588
Date Published2019 06
ISSN1523-5378
DOI10.1111/hel.12588
Alternate JournalHelicobacter
PubMed ID30950170

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.