Δημοσίευση

Helicobacter pylori Infection: One More Contributor to Nonalcoholic Fatty Liver Disease Pathophysiology.

ΤίτλοςHelicobacter pylori Infection: One More Contributor to Nonalcoholic Fatty Liver Disease Pathophysiology.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsPolyzos, S. A., & Kountouras J.
JournalJ Clin Gastroenterol
Date Published2019 Apr 26
ISSN1539-2031
DOI10.1097/MCG.0000000000001218
Alternate JournalJ. Clin. Gastroenterol.
PubMed ID31033804

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.