Δημοσίευση

Hepatitis B virus kinetics under antiviral therapy sheds light on differences in hepatitis B e antigen positive and negative infections.

ΤίτλοςHepatitis B virus kinetics under antiviral therapy sheds light on differences in hepatitis B e antigen positive and negative infections.
Publication TypeJournal Article
AuthorsRibeiro, R. M., Germanidis G., Powers K. A., Pellegrin B., Nikolaidis P., Perelson A. S., & Pawlotsky J-M.
PubMed ID20874517
PubMed Central IDPMC3058754
Grant ListAI28433‐19 / AI / NIAID NIH HHS / United States
P20 RR018754 / RR / NCRR NIH HHS / United States
P20‐RR18754 / RR / NCRR NIH HHS / United States
R01 AI028433 / AI / NIAID NIH HHS / United States
R01 OD011095 / OD / NIH HHS / United States
R01 RR006555 / RR / NCRR NIH HHS / United States
R37 AI028433 / AI / NIAID NIH HHS / United States
RR06555‐18 / RR / NCRR NIH HHS / United States

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.