Δημοσίευση

Hepatobiliary scan in Alagille syndrome; arteriohepatic dysplasia.

ΤίτλοςHepatobiliary scan in Alagille syndrome; arteriohepatic dysplasia.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsZissimopoulos, A., Cassimos D., Deftereos S., Prassopoulos P., Xinias I., Pavlidou C., Mavroudi A., Vrani O., & Chatzimichael A.
JournalHell J Nucl Med
Volume12
Issue2
Pagination158-60
Date Published2009 May-Aug
ISSN1790-5427
Λέξεις κλειδιάAlagille Syndrome, Biliary Tract, Humans, Infant, Liver, Male, Radionuclide Imaging
Abstract

Arteriohepatic dysplasia or congenital paucity of interlobular bile ducts - Alagille Syndrome, is a well defined syndrome characterized by five major features, including chronic cholestasis, posterior embryotoxon, butterfly-like vertebral arch defects, peripheral pulmonary artery hypoplasia or stenosis and facial dysmorphy. The disease is very rare. Only three cases have been reported in Greece and none with renal involvement. Hepatobiliary scan was a fundamental tool in the patients diagnosis and therefore we present the following case.

Alternate JournalHell J Nucl Med
PubMed ID19675871

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.