Δημοσίευση

Herpes Zoster and Diabetes Mellitus: A Review.

ΤίτλοςHerpes Zoster and Diabetes Mellitus: A Review.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsPapagianni, M., Metallidis S., & Tziomalos K.
JournalDiabetes Ther
Volume9
Issue2
Pagination545-550
Date Published2018 Apr
ISSN1869-6953
Abstract

Accumulating evidence suggests that diabetes mellitus (DM) represents an important risk factor for both herpes zoster and post-herpetic neuralgia. Moreover, post-herpetic neuralgia appears to be more severe and persistent in diabetic patients. On the other hand, a novel vaccine against varicella-zoster virus (VZV) was recently introduced in clinical practice. Given the increased risk and severity of herpes zoster infection in patients with DM, this vaccine might be useful in this population. However, there are limited data regarding the efficacy and safety of vaccination against herpes zoster in the diabetic population. The aim of the present review is to discuss the incidence and consequences of herpes zoster infection in DM and to comment on the role of vaccination against VZV in these patients.

DOI10.1007/s13300-018-0394-4
Alternate JournalDiabetes Ther
PubMed ID29520743
PubMed Central IDPMC6104256

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.