Δημοσίευση

High origin of a testicular artery: a case report and review of the literature.

ΤίτλοςHigh origin of a testicular artery: a case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsParaskevas, G. K., Ioannidis O., Raikos A., Papaziogas B., Natsis K., Spyridakis I., & Kitsoulis P.
JournalJ Med Case Rep
Volume5
Pagination75
Date Published2011
ISSN1752-1947
Abstract

INTRODUCTION: Although variations in the origin of the testicular artery are not uncommon, few reports about a high origin from the abdominal aorta exist in the literature. We discuss the case of a high origin of the testicular artery, its embryology, classification systems, and its clinical significance.CASE PRESENTATION: We report a very rare case of high origin of the left testicular artery in a 68-year-old Caucasian male cadaver. The artery originated from the anterolateral aspect of the abdominal aorta, 2 cm cranially to the ipsilateral renal artery. Approximately 1 cm after its origin, it branched off into the inferior suprarenal artery. During its course, the artery crossed anterior to the left renal artery.CONCLUSIONS: A knowledge of the variant origin of the testicular artery is important during renal and testicular surgery. The origin and course must be carefully identified in order to preserve normal blood circulation and prevent testicular atrophy. A reduction in gonadal blood flow may lead to varicocele under circumstances. A knowledge of this variant anatomy may be of interest to radiologists and helpful in avoiding diagnostic errors.

DOI10.1186/1752-1947-5-75
Alternate JournalJ Med Case Rep
PubMed ID21345184
PubMed Central IDPMC3058084

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.