Δημοσίευση

History of cardiac anatomy: a comprehensive review from the Egyptians to today.

ΤίτλοςHistory of cardiac anatomy: a comprehensive review from the Egyptians to today.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsLoukas, M., Youssef P., Gielecki J., Walocha J., Natsis K., & R Tubbs S.
JournalClin Anat
Volume29
Issue3
Pagination270-84
Date Published2016 Apr
ISSN1098-2353
Λέξεις κλειδιάAnatomy, Heart, History, 15th Century, History, 16th Century, History, 17th Century, History, 18th Century, History, 19th Century, History, 20th Century, History, 21st Century, History, Ancient, History, Medieval, Humans
Abstract

The nature, function, and anatomy of the heart have been extensively studied since 3500 B.C. Greek and Egyptian science developed a basic understanding of the heart, although this was primarily related to religious beliefs. During the Hippocratic era, Hippocrates and his colleagues developed a more scientific and less religious understanding of the cardiovascular system. The post-Hippocratic era was characterized by more advanced descriptions of the location, structure, and function of the heart. The Alexandrian, Roman, Medieval Islamic, and European eras included turning points in the history of cardiac anatomy. Subsequently, after the structure and function of the heart were established, its connection with the lungs was investigated. Description of the pulmonary circulation was followed by the discovery of the conductive system and innervation of the heart.

DOI10.1002/ca.22705
Alternate JournalClin Anat
PubMed ID26918296

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.