Δημοσίευση

Horseshoe kidney: a review of anatomy and pathology.

ΤίτλοςHorseshoe kidney: a review of anatomy and pathology.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsNatsis, K., Piagkou M., Skotsimara A., Protogerou V., Tsitouridis I., & Skandalakis P.
JournalSurg Radiol Anat
Volume36
Issue6
Pagination517-26
Date Published2014 Aug
ISSN1279-8517
Λέξεις κλειδιάAngiography, Digital Subtraction, Humans, Iliac Artery, Kidney, Renal Artery, Tomography, X-Ray Computed
Abstract

Horseshoe kidney (HSK) is the most common renal fusion, which is characterized by three anatomic anomalies: ectopia, malrotation and vascular changes. Patients with HSK are prone to a variety of complications, genitourinary and non-genitourinary. In this paper, the anatomy of HSK is delineated with a great emphasis on its blood supply. After reviewing the literature, the arterial supply patterns found by each author were categorized according to the classification system proposed by Graves. The majority of HSKs were found to be supplied by renal arteries derived from the abdominal aorta below the isthmus or by vessels originating from the common iliac arteries. In addition, the abnormalities associated with HSK are highlighted and classified in anatomical variations, congenital anomalies as well as in pathologic conditions related to HSK.

DOI10.1007/s00276-013-1229-7
Alternate JournalSurg Radiol Anat
PubMed ID24178305

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.