Δημοσίευση

Hypertension and symptomatic hypokalemia in a patient with simultaneous unilateral stenoses of intrarenal arteries and mesangioproliferative glomerulonephritis.

ΤίτλοςHypertension and symptomatic hypokalemia in a patient with simultaneous unilateral stenoses of intrarenal arteries and mesangioproliferative glomerulonephritis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsSarafidis, P. A., Georgianos P. I., Germanidis G., Giavroglou C., Nikolaidis P., Lasaridis A. N., & Madias N. E.
JournalAm J Kidney Dis
Volume59
Issue3
Pagination434-8
Date Published2012 Mar
ISSN1523-6838
Λέξεις κλειδιάAdult, Glomerulonephritis, Membranoproliferative, Hepatitis B, Chronic, Humans, Hypertension, Hypokalemia, Male, Renal Artery Obstruction
Abstract

We present the case of a young patient with hypertension and unprovoked symptomatic hypokalemia. His workup uncovered secondary aldosteronism, moderate proteinuria, and, quite unusually, concurrent chronic hepatitis B. Detailed investigations, including renal angiography, renal vein sampling, and kidney biopsy, showed unilateral renin hypersecretion due to intrarenal arterial stenoses and mesangioproliferative glomerulonephritis, presumed to be secondary to hepatitis B infection. Targeted pharmacotherapy reversed all clinical manifestations, normalizing blood pressure and serum potassium level and achieving full remission of proteinuria and loss of hepatitis B surface antigen (HBsAg) and hepatitis B e antigen (HBeAg), and a dramatic decrease in viral load.

DOI10.1053/j.ajkd.2011.11.001
Alternate JournalAm. J. Kidney Dis.
PubMed ID22154539

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.