Δημοσίευση

IL-17A, IL-22, and IL-23 as Markers of Psoriasis Activity: A Cross-sectional, Hospital-based Study.

ΤίτλοςIL-17A, IL-22, and IL-23 as Markers of Psoriasis Activity: A Cross-sectional, Hospital-based Study.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsFotiadou, C., Lazaridou E., Sotiriou E., Gerou S., Kyrgidis A., Vakirlis E., & Ioannides D.
JournalJ Cutan Med Surg
Volume19
Issue6
Pagination555-60
Date Published2015 Nov-Dec
ISSN1203-4754
Λέξεις κλειδιάAdolescent, Adult, Aged, Biomarkers, Case-Control Studies, Cross-Sectional Studies, Female, Flow Cytometry, Humans, Interleukins, Male, Middle Aged, Psoriasis, Sensitivity and Specificity, Tumor Necrosis Factor-alpha, Young Adult
Abstract

INTRODUCTION: T-helper 1 (Th1), Th17 cells, and their related cytokines are implicated in psoriasis pathogenesis although the contribution of each group of cytokines in psoriasis activity has not been fully clarified.OBJECTIVES: To investigate whether Th17-related cytokines are associated with psoriasis activity.METHODS: The serum levels of interleukin (IL)-1β, 6, 8, 17Α, 22, 23, and tumor necrosis factor-α (TNFα) were measured with flow cytometry in 35 patients with plaque psoriasis (21 with stable and 14 with active disease) and in 20 healthy controls.RESULTS: Interleukin-6, 8, 17A, 22, 23, and TNFα were significantly elevated in psoriasis patients compared with controls. In the sensitivity analyses, patients with active disease showed significantly increased levels of IL-17A, IL-23, and IL-22 as compared to the group of patients with stable psoriasis.CONCLUSIONS: Our study highlights a possible crucial role of IL-17A, IL-22, and IL-23 in the activity of psoriasis and the early stages of the disease.

DOI10.1177/1203475415584503
Alternate JournalJ Cutan Med Surg
PubMed ID25917082

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.